Reisverzekering

Eurolines biedt inwoners van EU-landen en Zwitserland, met uitsluiting van gebieden die geen deel uitmaken van geografisch Europa, de mogelijkheid om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten van Allianz/ Global  Assistance. Want hoe goed u alles ook regelt, er kan altijd iets gebeuren waardoor u bijvoorbeeld eerder terug moet komen dan verwacht. U kunt ziek worden, er kan een ongelukje gebeuren of uw spullen worden gestolen. Voor slechts €5,50 per persoon kunt u annuleren met een geldige reden en bent u gedurende de busreis (dus niet tijdens uw verblijf ter plaatse) verzekerd voor de volgende zaken:

 

Allianz.jpg

 

REISBAGAGE*

Verzekerd bedrag voor diefstal, vermissing of beschadiging van reisbagage: € 2000
waaronder o.a.:

 • Foto-, film, video, telecommunicatie-, computerapparatuur en kostbaarheden, tezamen € 500
 • Contactlenzen en brillen € 250

* Eigen risico per persoon per gebeurtenis € 75

ANNULERING

Vergoeding van annuleringskosten in geval van o.a.:

 • Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van uzelf of uw medereizigers
 • Levensgevaarlijke ziekte van directe familieleden (1e of 2e graad)
 • Dringende zorgbehoefte van directe familieleden (1e graad)
 • Zwangerschap
 • Echtscheiding
 • Werkloosheid

S.O.S.-KOSTEN

Dekking voor o.a.:

 • Extra reis- en verblijfkosten bij ziekte, ongeval of overlijden
 • Extra terugreiskosten naar Nederland bij voortijdige terugroeping
 • Opsporings- en reddingsacties
 • Overkomst van familie in geval van levensgevaar
 • Medisch noodzakelijke repatriëring
 • Vervoerskosten in geval van overlijden

MEDISCHE KOSTEN

Dekking voor o.a. dokters- en ziekenhuiskosten gemaakt in het buitenland: € 50.000

De dekking voor S.O.S.-kosten, Reisbagage en Medische kosten is uitsluitend van kracht gedurende de tijd dat gereisd wordt per Eurolines-touringcar. Voor uitgebreide definitieve voorwaarden en verzekerde bedragen zie de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en het Dekkingsoverzicht. Aan dit beknopte dekkingsoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verzekering wordt verzorgd door Mondial Assistance.

 

Download hier de Algemene Voorwaarden van de reis- en annuleringsverzekering 

 

Adresgegevens: 

Allianz Global ASSISTANCE INTERNATIONAL AG 
Poeldijkstraat 4
Postbus 9444
1006 AK AMSTERDAM 
T:020 5618711        
F: 020 5618865
info@allianz-assistance.nl

Noodnummer:020 5929292