Over ons

Geschiedenis Eurolines Nederland


big_15.jpgIn de jaren ’70 werd de ‘hippie’ busmaatschappij Magic Bus opgericht.
In 1983 ging Magic Bus over in een nieuwe maatschappij met als naam Budget Bus Travel. Vanaf dat moment werd er samengewerkt met buitenlandse busbedrijven om de busdiensten professioneler op te zetten en om lijndienstvergunningen bij alle betrokken nationale overheden te verkrijgen.
In 1989 tekenden deze internationaal samenwerkende busbedrijven een overeenkomst. Hierin werd onder andere de coördinatie van de lijndiensten geregeld en een gemeenschappelijk uiterlijk van de bussen. Naar de buitenwereld toe werd zo de eenheid benadrukt. Tevens werd gekozen voor de nieuwe gemeenschappelijke naam Eurolines.
Begin 1990 werd Budget Bus omgedoopt tot Eurolines Nederland B.V.
In 1997 opende Eurolines Nederland het eerste internationale busstation van Nederland in Amsterdam.

Eurolines - Het grootste busnetwerk in Europa

De merknaam Eurolines groepeert 29 onafhankelijke busbedrijven, die samen, het grootste geregelde netwerk van autobusdiensten aanbieden. Dit netwerk verbindt meer dan 600 bestemmingen over heel het continent, met inbegrip van Marokko. Met Eurolines kunt u reizen vanuit Sicilië naar Stockholm en van Casablanca naar Moskou.

Tegenwoordig is Eurolines Nederland een onderdeel van Veolia Transport, een Franse onderneming waartoe onder andere ook Eurolines Frankrijk en Eurolines België behoren.

De Eurolines Organisatie is het overkoepelende orgaan van alle zelfstandige Eurolines partners. Er zijn 29 leden, verspreid over 25 landen. Gezamenlijk vervoeren zij zo’n 3,5 miljoen passagiers per jaar.
De Organisatie heeft een Secretariaat in Brussel. Het Secretariaat heeft een coördinerende taak tussen de leden en is tevens het aanspreekpunt voor externe contacten.
Besluiten worden genomen door de Algemene Vergadering. Alle directeuren van de 29 partners hebben hierin zitting. Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit de directeuren van 9 landen. Zij leiden de uitvoering van de besluiten in goede banen. Alle Eurolines partners kunt u vinden op www.eurolines.com.